Klook HK June 2024

租車優惠 10%
保險優惠 10%
旅遊優惠 10%
NIKKO PASS 电子票可享 50% 折扣
京都・大阪观光周游券 50% off
西武川越周游券往返优惠 30%
西武 1 日通票 30% 折扣
东京晴空塔门票 20% 折扣
SK Telecom 韩国 eSIM 卡立减 15%
长崎 Huis 十博世门票 15% 折扣
台湾酒店 8% 折扣
台湾活动/餐饮 5% 折扣
台湾租车优惠 HK$200
港币 120 元折扣 - PrimeCredit 信用卡用户专享
Description Expiry Code
租車優惠 10% Offer Expired KCAR****
保險優惠 10% Offer Expired HKIN****
旅遊優惠 10% Offer Expired OURS****
NIKKO PASS 电子票可享 50% 折扣 Offer Expired KP50****
京都・大阪观光周游券 50% off Offer Expired SP50****